Vi har 40 besökare och inga medlemmar online

   

Azbuka Lyceum Grundskola

 

Azbuka Lyceum Grundskola i Göteborg är en svensk fristående skola med både rysk och matematisk profil. Skolan är öppen för alla barn och förkunskaper i ryska är inget krav. Verksamheten F-5 startade i augusti 2011. Skolan följer den nuvarande svenska läroplanen och undervisningen bedrivs på svenska. Målet är att skapa en framgångsrik och trygg F-9 skola där elevernas lärande står i centrum.
 
Syftet med skolan är att ge eleverna möjlighet att få uppleva den rikedom det innebär att ta del av två kulturer och två språk samt att i framtiden möta en alltmer internationaliserad värld. Eleverna får realia undervisning och kulturkunskap med fokus på interkulturella jämförelser mellan svensk och rysk kultur.
 
Vi kommer att jobba för att skolan, familjen och elevernas fritid harmoniseras i en helhet. 
 
 
 
 
Azbuka Lyceum elementary school in Gothenburg is a Swedish private school with profiles in both Russian and mathematics. The school is open for all pupils and there is no demand for previous knowledge in Russian. The grades F – 5 started in August 2011. The school follows the current Swedish curriculum and the education is in Swedish. Our goal is to create a successful and safe F – 9 elementary school where the pupils' learning is in focus.
 
The purpose of the school is to provide the pupils with the opportunity to experience the richness of knowing two cultures and two languages to meet a more international world in their future. The pupils will receive realia teaching and cultural knowledge with a focus on international comparisons between Swedish and Russian culture.    
 
We strive for a harmonious entirety between school, family and leisure time. 
 
 
 
Начальная школа-лицей «Азбука» в Гётеборге — шведская частная школа с математическим профилем и изучением русского языка.  Наша школа открыта для всех детей и не требует предварительного знания русского языка. Мы открылись с подготовительного по 5-ый класс в августе 2011 года. Наша школа следует действующему шведскому учебному плану, и обучение ведется на шведском языке. Наша цель - создание успешной школы с девятью классами образования, где на первом месте стоят учащиеся. 
 
Задача школы - создание возможностей для учеников осознать богатство двух культур и языков, а также позволить успешно интегрироваться в многонациональное общество. С помощью двух культур учащиеся получают многогранное образование, сравнивая шведскую и русскую культуры, что способствует их интеллектуальному и социальному развитию.
 
Мы приложим все усилия, чтобы создать необходимый баланс между семьей, школой и личным временем учеников.

 

-->INFORMATION OM BESÖK I SKOLAN<--

 

   
Copyright © 2024 Azbuka Lyceum Grundskola. Alla rättigheter förbehållna.
Joomla! är fri programvara publicerad under GNU General Public License.