Vi har 67 besökare och inga medlemmar online

   

Verksamhetsbeskrivning för grundskolan

Azbuka lyceum i Göteborg är en svensk fristående grundskola med matematisk och ryskprofil. Skolan är öppen för alla barn och det behövs inga förkunskaper i ryska. Vi följer den svenska läroplanen, Lgr11, och undervisningen bedrivs på svenska. Vi startade vår verksamhet i augusti 2011. Från åk 1 läser alla elever ryska och engelska. I undervisningen kommer eleverna att få inblick i svensk och rysk kultur.

Azbuka lyceum har en matematisk profil, som vänder sig till alla barn utan krav på förkunskaper eller speciella anlag. Vårt syfte med undervisningen i matematik är att ge eleverna en djupare förståelse för matematiken och göra matematiken roligare. Genom att använda oss av olika svensk och rysk metodik förklaras matematiken ur flera infallsvinklar. Målet är att alla elever skall kunna fördjupa sina matematikkunskaper och få en gedigen grund för sina vidare studier.

På vår skola studerar alla elever dans, det är både roligt och välgörande för kropp och själ samt att det stimulera barnens musikalitet och rörelsekoordination.  Dansen dem också en god grund för att möta livet med gott självförtroende och ett leende på läpparna! Vi vill att våra elever skall utvecklas till harmoniska och balanserade individer.

Skolan arbetar aktivt med värdegrundsfrågor och är en PALS – skola. PALS är en positiv och vägledande metod, skolan arbetar tillsammans med Närhälsan i Göteborg för att implementera denna metod på skolan. Att vara en PALS – skola  innebär att skolans regler är framtagna tillsammans med eleverna och utformade på ett vägledande sätt. Personal och elever övar tillsammans på reglerna och alla regler är kopplade till skolans värdegrund RAKET (respekt, ansvar, kunskap, empati och trygghet). Lärandemiljön ska vara positiv där eleverna får beröm när de uppvisar önskat beteende för att stärka och synliggöra de elever som gör det de ska. Vår avsikt är att skapa en trygg miljö där eleverna får en bra förberedelse för det kommande vuxenlivet.

Azbuka lyceum vilar på en demokratisk grund. Skolan förmedlar och förankrar de grundläggande värderingarna som vårt samhälle vilar på; som människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta.

   
Copyright © 2024 Azbuka Lyceum Grundskola. Alla rättigheter förbehållna.
Joomla! är fri programvara publicerad under GNU General Public License.