Vi har 60 besökare och inga medlemmar online

   

Omdöme

Uppgifter

 

Hej,  till alla elever med föräldrar och personal på skolan!

Efter många fina år tillsammans på Svensk -Ryska skolan lämnar jag för en annan skola. Nu kommer en ny skolsköterska som heter Beryl Andersson, som jag tror blir mycket bra!  Snart kommer hon igång med att träffa elever och Elev Hälso Team.

Önskar er alla en fortsatt trivsam och god termin. Tack för fina möten och givande stunder dessa år! 

Vänliga hälsningar

Karin H Gimbringer

 

 

Om skolan från vårdnadshavare:

Om skolan från vårdnadshavare:

 

 

Om skolan från vårdnadshavare:

"Svensk-ryska skolan - en unik plats i Sverige, där eleverna kan bekanta sig inte bara med det svenska språket och den svenska kulturen, utan också med Rysslands rika kultur, eleverna får lära sig det ryska språket och genom effektiva undervisningsmetoder allt för att uppnå en hög kunskapsnivå i matematik, geografi och naturorienterande ämnen.

Den kunskap som min son har fått i Svensk-ryska skolan är en stabil grund för den fortsatta utvecklingen. "

Vlad Gordins

 

Personalen i köket på Oscarfredriksskolan om våra elever:

Hej!
Svensk-ryska skolans elever sköter sig alltid utmärkt i Bamba! Ni är otroligt disciplinerade och ni är en fröjd att servera. Vårt jobb känns extra roligt när ni kommer.
Pedagogerna är väldigt respektfulla och det speglas även över hos eleverna.
Fortsätt som ni gör! 

kram
personalenpå
Oscarfredriksköket

 

Om skolan från vårdnadshavare:

"Vi vill tacka er för er enorma insats för att skapa den fina miljön och det goda pedagogiska klimatet på skolan under hela den tiden X gick hos er. Hon fick en mycket god grund att stå på och att ta med sig till sin nya skola i sjätte klass. Hon kände sig alltid trygg på Svensk - ryska skolan eftersom det alltid fanns många vuxna och eleverna blev väl omhändertagna av er.

Vi är särskilt tacksamma för det personliga stöd som X har fått och för hur ni alltid har jobbat för att tillgodose hennes särskilda behov. Hon skulle ha haft det mycket svårt idag om det inte hade varit för den stora hjälp hon fått av er.

Vi kommer alltid att minnas tiden med er på Svensk - ryska skolan med värme och tacksamhet."

 

Skolinspektionen 2016-11-15

Beslut för fritidshem efter tillsyn av Ryska Skolan i Göteborg 

Sammanfattande bedömning

Fritidshemmet arbetar i ett nära samarbete med skolan. Skolans mål, syfte och profil omfattar även fritidshemsverksamheten. Undervisningen i fritidshemmen kompletterar utbildningen i förskoleklassen och skolan, stimulerar elevernas utveckling och lärande samt erbjuder en meningsfull fritid och rekreation. De elever som av olika anledningar behöver stöd i sin utveckling får sådant stöd även på fritidshemmet.”

 

Utlåtande från skolinspektionens tillsynsinspektion HT-16:

"Under de observationslektioner och verksamhetsbesök som genomförts har Skolinspektionens utredare inte funnit annat än att det är studiero och en trygg miljö för eleverna samt att undervisningen utgår ifrån målen i aktuella styrdokument, att lärarna ger alla elever ett aktivt lärarstöd, anpassar undervisningen efter varje enskild individs behov, stärker elevernas vilja att lära och säkerställer att eleverna får ett reellt inflytande på arbetssätt, arbetsformer och undervisningens innehåll. "

   
Copyright © 2024 Azbuka Lyceum Grundskola. Alla rättigheter förbehållna.
Joomla! är fri programvara publicerad under GNU General Public License.