Vi har 30 besökare och inga medlemmar online

   

Skolledningen informerar

Skolledningen informerar

Uppgifter

Ledningen informerar

 Ledningen informerar att när vårdnadshavarna betalar för fritids så måste de skriva elevens namn och årskurs. Annars riskerar de betalningspåminnelse. 

Avgiftstabell 2024

Om hushållet tillsammans har en inkomst på 56 250 kr eller mer i månaden betalar du den högsta månadsavgiften (1125 kr).

Barn i fritidshem och familjedaghem

Barn 6-9 år

Barn 10 – 13 år

Gäller från och med augusti det år barnet fyller tio år

 

% av bruttoinkomst

Högsta månadsavgift

% av bruttoinkomst

Högsta månadsavgift

Barn 1 (yngsta barnet)

2,0

1125

1,0

563

Syskonavgift barn 2

1,0

563

1,0

205

Syskonavgift barn 3

1,0

563

1,0

205

Från och med barn 4 betalar du ingen avgift

Skolbarn med lovomsorg

   

1,0

205

 
 
 
 
 
 
BUSSKORT
 
Det är inte skolorna i Göteborg som ansvarar för busskort.
Så om ert barn tappar bort sitt busskort eller inte har fått något busskort så måste ni ta kontakt med Göteborgs stad på e-postadress:   Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..se
 
 

Ledningen hälsar alla nya och gamla elever välkomna till ett nytt läsår på Azbuka lyceum.

Det finns information som vi vill att ni tar del av:

Fritidshem:

  • Vårdnadshavare är skyldiga att betala fritidsavgift 12 månader under året.
  • Avgiften ska vara betald innan den sista i varje månad och märkt med elevens namn och efternamn.
  • Om avgiften inte betalas i tid kommer eleven bli avstängd från fritids.
  • Vårdnadshavare ska lämna schema på vilka tider eleven behöver fritidshem. En elev får max vistas sammanlagt 9 timmar på skolan och fritids, det innebär att den vårdnadshavare som börjar arbetet sist lämnar och den som slutar först hämtar.
  • Utöver vårdnadshavarens schemalagda arbetstid har man 30 min restid till och från jobbet.
  • Anmäler man sitt barn till fritids under lov och sedan inte kommer och inte meddelar sin frånvaro blir man avstängd från lovverksamhet.
  • Lämnar man inte in inkomstuppgift blir man debiterad maxtaxa.

På förekommen anledning skärper vi reglerna beträffande fritids och ber er att respektera de anställdas arbetstider och fritidshemmets verksamhet.

 

Hemsidan:

På hemsidan ger skola, fritidshem och ledning viktig information, allt ifrån veckobrev till ändringar i läsårstiderna.

Det är viktigt att ni tar del av informationen, personalen har inte möjlighet att avvara tid från verksamheten för att ge er information om sådant som står på hemsidan.

Föräldraförening:

Det finns en föräldraförening som har koppling till skolan, varje familj ska vara medlem i föreningen och betala årsavgiften.

De pengar som betalas in till årsavgiften används sedan för att hitta på aktiviteter med era barn på skolan som normalt sett inte täcks av skolpengen.

En aktiv förening kan skapa en mer meningsfull och upplevelserik skolgång samt fritidsverksamhet, men det kräver att ni som vårdnadshavare tar ert ansvar och engagerar er i föreningen. Föreningen behöver minst två aktiva representanter från varje klass, antingen meddelar ni ert intresse själva till föreningen eller så får föreningen utse två representanter från varje klass.

 

Vi tackar för ert samarbete och ser fram emot ett trevligt läsår!

 

Ansök om ledighet

 

Enligt skollagen har elever närvaroplikt samtliga skoldagar under läsåret. Om du ändå vill att ditt barn ska vara ledigt under skoltid måste du ansöka om ledighet hos skolans rektor som gör en individuell (personlig) bedömning för varje ansökan.

För att få ledigt ska det föreligga enskild angelägenhet eller finnas synnerliga skäl för att ledighet ska beviljas. 

Vid all beviljad ledighet har vårdnadshavare ansvaret för att eleven tar igen de kunskaper och uppgifter som eleven skulle ha arbetat med under ledigheten.

Källor: 4 kapitlet 11 § och 7 kapitlet 18 § skollagen, 2 kapitlet 10 §, regeringens proposition 2009/10:165 Den nya skollagen – för kunskap, valfrihet och trygghet sidan 707 och regeringens proposition 2017/18:9 Skolstart vid sex års ålder sidan 33.

De barn som har skoldagar som överstiger 8 h måste lämna in arbetsscheman, det gäller båda vårdnadshavarna.

   
Copyright © 2024 Azbuka Lyceum Grundskola. Alla rättigheter förbehållna.
Joomla! är fri programvara publicerad under GNU General Public License.